Liever persoonlijk contact over onze behandelingen? Bel 038 - 202 26 94

Werkwijze Praktijk 038

 

Eerste contact

Als je begeleiding wilt van Praktijk 038 kun je telefonisch contact opnemen of via email of het contactformulier. In een vrijblijvend (telefonisch) kennismakingsgesprek van maximaal 30 minuten wordt duidelijk of wij kunnen helpen en worden praktische vragen beantwoord. Wanneer wij niet kunnen helpen kunnen wij met je meedenken over verwijzing naar een andere instelling.

 

Intake

Na het kennismakingsgesprek volgt een uitgebreid intakegesprek. Tijdens het intakegesprek maken we kennis met elkaar en wordt de huidige situatie en hulpvraag besproken. Bij voorkeur zijn beide ouders bij het kennismakingsgesprek aanwezig. Als je kind jonger is dan 12 jaar is het intakegesprek zonder kind. Hierdoor kun je beter je zorgen over je kind uiten zonder dat dit belastend is voor het kind.

 

Begeleiding

Na het intakegesprek kan de begeleiding of het onderzoek van start gaan. Hoe de begeleiding eruit gaat zien is afhankelijk van de problemen die er zijn en de hulpvraag van jou en je kind. Soms is meer informatie nodig over het gedrag door middel van vragenlijsten of het opvragen van informatie bij een eerdere hulpverlener. Indien nodig kan er een uitgebreid diagnostisch onderzoek plaatsvinden om de oorzaak van bepaalde problemen verder te onderzoeken. Uiteraard gebeurt alles in onderling overleg. In de begeleidingsgesprekken worden verschillende methodes gebruikt. Soms maken we ook gebruik van hulpmiddelen zoals emotiekaarten, een spel of tekenen.

 

Behandelplan en evaluatie

Aan het begin van de begeleiding worden doelen vastgesteld in een behandelplan. Hierin staat beschreven aan welke doelen we gaan werken, hoe we daaraan gaan werken en hoe de begeleiding er verder uit gaat zien. Hierin staan ook afspraken over het evalueren van de begeleiding. Na afloop van de begeleiding zoals afgesproken in het behandelplan vindt er samen met ouders een evaluatiegesprek plaats. Hierin bespreken we hoe het gaat en of de de doelen behaald zijn. We streven naar een zo kort mogelijke begeleiding, maar als het nodig is kunnen we samen besluiten om het traject te verlengen.

 

Vergoeding van kosten

Praktijk 038 heeft geen contracten met gemeenten of zorgverzekeraars. De kosten voor begeleiding worden niet vergoed. De maandelijkse factuur zul je dus zelf moeten betalen. Het voordeel hiervan is de flexibiliteit die Praktijk 038 kan bieden. Kortdurende begeleiding waar kan, langdurig als dat nodig is. Ook de privacy van jou en je kind blijft gewaarborgd en er gaat geen tijd verloren aan extra administratieve lasten.

Kunnen wij je helpen?

 

Voor vragen of het maken van een afspraak kun je contact met ons opnemen via 038 – 202 26 94 (maandag t/m donderdag tussen 09.00 en 17.00 uur). Of stuur ons een e-mail via [email protected]

Bij verhindering

Bij verhindering graag minimaal 24 uur van tevoren afmelden, telefonisch of via email. Zonder tijdige afmelding worden 50% van de kosten in rekening gebracht.

Wij kijken naar wat nodig is

 

Ieder kind en iedere situatie is uniek. Praktijk 038 in Zwolle biedt individuele begeleiding door een orthopedagoog die aansluit bij jouw vraag of probleem.

 

Soms is er maar een klein zetje in de goede richting nodig, sommige kinderen of jongeren hebben vaker of langere tijd hulp van Praktijk 038. Samen kijken we naar wat er nodig is om weer zelf vooruit te kunnen.

 

 

Kunnen wij je helpen?

 

Voor vragen of het maken van een afspraak kun je contact opnemen via 038 – 202 26 94 (maandag t/m donderdag tussen 09.00 en 17.00 uur). Of stuur ons een e-mail via [email protected]

 

Veelgestelde vragen en antwoorden

Met welke problemen kan ik terecht?

Je kunt bij Praktijk 038 terecht als je vragen of problemen hebt die te maken hebben met de opvoeding of ontwikkeling van je kind. Wij begeleiden kinderen en jongeren met een licht tot matige opvoedings- en gedragsproblematiek en psychische problematiek. Ook voor handelingsgerichte diagnostiek en onderzoek kun je bij ons terecht.

 

Wordt mijn behandeling vergoed door de zorgverzekeraar?

Wij hebben momenteel geen contracten met zorgverzekeraars of gemeenten. Het voordeel hiervan is dat wij flexibel zijn in onze behandelingen en er geen tijd verloren gaat aan extra administratieve handelingen. De kosten van de behandeling worden dus niet vergoed.

Is er een wachtlijst?

Momenteel hebben wij voldoende ruimte in onze praktijk in Zwolle om een intakegesprek te plannen en behandeling te starten. Je kunt ons alvast bellen of mailen om een afspraak in te plannen.

 

Heb ik een verwijzing nodig?

Nee, wij zijn een particuliere aanbieder. Je hebt daarom geen verwijsbrief nodig van de huisarts of gemeente om hulp te krijgen van Praktijk 038. Je kunt je aanmelden door telefonisch contact op te nemen of via e-mail.