Privacyverklaring Praktijk 038


De privacy van onze cliënten vinden wij erg belangrijk. Daarom doen wij er alles aan om persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen. Wij hebben echter wel een aantal gegevens nodig om ons werk goed te kunnen doen. In deze privacyverklaring kun je lezen hoe Praktijk 038 omgaat met persoonsgegevens. Deze verklaring is van toepassing op de website (www.praktijk038.nl) en alle diensten die wij aanbieden. Alle persoonlijke gegevens worden conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) behandeld. Door gebruik te maken van de website en/of diensten van Praktijk 038 ga je akkoord met deze privacyverklaring. 


Dossier
De wet verplicht therapeuten om een dossier aan te leggen. In dit dossier worden gegevens vastgelegd die nodig zijn om goede zorg te bieden en/of zorgvuldig onderzoek te doen en/of een rapportage op te stellen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor de behandeling of het onderzoek noodzakelijk zijn en die, na uw expliciete toestemming, zijn opgevraagd bij een andere zorgverlener zoals de huisarts of eerdere hulpverlener.

 

Rechten
Als cliënt heb je recht op inzage in of een afschrift van de informatie die in het dossier is opgenomen. Ook heb je het recht op intrekking van je toestemming voor het bewaren van gegevens of het opvragen van gegevens bij derden of het verstrekken van gegevens aan derden. Mocht je in het dossier feitelijke onjuistheden aantreffen, dan kun je ons vragen om deze informatie te verbeteren of aan te vullen. Ben je het niet eens met informatie die in het dossier is opgenomen, kun je ons verzoeken een eigen verklaring (uw mening) aan het dossier toe te voegen. Ook heb je het recht ons te verzoeken om vernietiging van (delen uit) je dossier.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging of verwerking van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming sturen naar info@praktijk038.nl. Wij behandelen je verzoek zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen vier weken. Voor alle rechten geldt dat wij in principe in gaan op uw verzoek. Alleen als wij menen dat belangen van anderen, bijvoorbeeld van je partner of kinderen, worden geschaad, kunnen wij het verzoek (gedeeltelijk) afwijzen. Wanneer je een klacht hebt over de manier waarop wij met jouw gegevens omgaan kun je bij ons een klacht indienen. We kijken dan samen naar een oplossing. Je kunt je klacht ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Toegang en beveiliging
Praktijk 038 doet er alles aan om gegevens te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Alleen Marlies Vermaat, eigenaar Praktijk 038, heeft toegang tot gegevens van cliënten en neemt passende maatregelen om onrechtmatige toegang en gebruik tegen te gaan. Gegevens worden lokaal of extern in een beveiligde Cloud-omgeving bewaard. Bestanden op de computer worden beveiligd door middel van een sterk wachtwoord. Papieren documenten worden geordend en in een afgesloten omgeving op de praktijk bewaard. Wanneer persoonlijke documenten door Praktijk 038 per email worden verstuurd zijn deze altijd beveiligd met een wachtwoord.

 

Bewaartermijn en vernietiging
De wet verplicht Praktijk 038 om dossiers van cliënten twintig jaar na beëindiging van de professionele relatie te bewaren. Facturen met persoonsgegevens worden zeven jaar bewaard, dit is een vereiste vanuit de Belastingdienst. Na deze verplichte bewaartermijn worden zowel het digitale als het papieren dossier vernietigd.

 

Geheimhouding
Praktijk 038 mag gegevens niet zonder toestemming van de cliënt  verstrekken aan derden. Dit betekent dat wij alleen met jouw uitdrukkelijke toestemming met anderen over jou spreken. Alleen in bijzondere gevallen geeft de wet het recht en soms ook de plicht om ook zonder jouw toestemming informatie te verstrekken. In dergelijke gevallen zoeken wij contact met jou om deze informatieverstrekking met je te bespreken.

  

Verwerkers
Praktijk 038 kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen. Praktijk 038 sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) daaraan stelt. Hierdoor wordt je privacy optimaal beschermd.

 

Website
Op de website van Praktijk 038 worden gegevens verzameld door Google Analytics. Via cookies krijgt Praktijk 038 inzage in het bezoek op de website. Hierbij wordt algemene informatie verzameld over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Zo kan de informatie op de website beter afgestemd worden op de behoefte van de websitebezoekers. Praktijk 038 kan niet zien wie de website bezoekt. Je kunt ervoor kiezen om geen cookies te accepteren, dit kun je doen via de instellingen van je browser. Hoe je dit precies moet doen kun je lezen op de website van de Consumentenbond.

 

Wijzigingen
Praktijk 038 kan deze privacyverklaring wijzigen indien nodig. Daarom raad ik je aan om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen. De meest actuele versie van deze privacyverklaring is te vinden op de website van Praktijk 038.

 

Vragen
Bij vragen over deze privacyverklaring of het uitoefenen van uw rechten kunt u contact opnemen met Praktijk 038 door te bellen of te mailen.

 

Contactgegevens

Praktijk 038 

Marlies Vermaat, MSc.

Kloosterakker 14

8034 RG Zwolle

info@praktijk038.nl

038 – 202 20 74

 

KvK nummer 73449075
AGB praktijk: 94064482
AGB persoonlijk: 94105191